Integritetspolicy vid PRIMETIME DENMARK A / S

Vi samlar bara in personuppgifter i fall där detta borde vara relevant för oss, och vi samlar bara in personuppgifter om det är relevant för din aktivitet på PRIMETIME DENMARK A / S.

Vid insamling, behandling och användning av dina personuppgifter följer vi alltid alla relevanta lagbestämmelser.

Vi behåller bara dina personuppgifter så länge vi antingen är lagligt skyldiga att göra det eller så länge det är relevant för det syfte för vilket de samlades in.

Information vi samlar in
Om du vill köpa och ta emot en produkt eller tjänst från oss, måste vi samla in vissa personuppgifter för att slutföra transaktionen och för att erbjuda dig våra tjänster. Vi kan använda cookies för att hålla reda på innehållet i din kundvagn medan vi använder vår webbshop.

Vi kan samla in information som namn, e-postadress, postadress, leveransadress (om den skiljer sig från postadressen), telefonnummer och betalningsinformation.

PRIMETIME DENMARK A / S samlar in och behandlar dina personuppgifter när du gör följande:


- Besöker vår webbplats
- Slutför ett köp av våra produkter
- Registrerar dig för vårt nyhetsbrev
- Granskar vår webbplats
- Skickar frågor, klagomål eller feedbackDatakontrollanten
Datakontrollanten för insamling, behandling och användning av dina personuppgifter på www.kappa.se är PRIMETIME DENMARK A / S, Blokken 81, 3460 Birkerød, cvr nr 20053178

Grund för behandling och syfte
Vi samlar in vanliga kontaktinformationer som namn och adress för att leverera den produkt eller tjänst som du har köpt från oss. Vi samlar in din e-postadress för att skicka en orderbekräftelse samt en leveransbekräftelse.


När du betalar för din produkt eller tjänst samlar vi in ​​ditt namn, kortdata och IP-adress. Informationen som samlas in i samband med betalningstransaktionen används och lagras endast för betalningsavveckling och uppfyllande av det ingående avtalet. När du gör betalningar kommer en del av dina data att överföras till ePay, inklusive information som behövs för att slutföra eller stödja betalningen, till exempel det totala inköpsbeloppet och faktureringsinformation.


Om du har gett oss ditt samtycke till detta under registreringsprocessen eller på vår webbplats kommer vi att använda din e-postadress för att skicka ett nyhetsbrev. Du kan prenumerera och avsluta prenumerationen när som helst. Alla nyhetsbrev innehåller också en länk för att avsluta prenumerationen.

Om behandling av personuppgifter bygger på ditt samtycke har du rätten att återkalla samtycket när som helst.
Om du inte vill lämna de personuppgifter som krävs för att genomföra ett köp av en produkt kommer du tyvärr inte att kunna köpa produkter från oss på vår webbplats.


Din information (utom din e-postadress om du har samtyckt till dess behandling i syfte att ta emot erbjudanden) kommer att raderas tre år efter att du har mottagit din artikel eller tjänst.

Andra mottagare av personuppgifter
Vi säljer inte dina personuppgifter till tredje part och vi överför inte dina personuppgifter till tredje land.
Om du väljer att granska vår webbplats kommer ditt namn och din e-postadress att överföras till Trustpilots granskningssida.


Vi har vår webbplats på one.com och betalningssystem via ePay, som fungerar som vår databehandlare. All personlig information som du tillhandahåller på vår webbplats kommer att lagras i one.coms datacenter.


Vi använder externa företag som leverantörer för att leverera våra tjänster på bästa möjliga sätt. Dessa externa leverantörer är databehandlare och behandlar i vissa fall personuppgifter i samband med att de tillhandahåller tjänster till oss. Våra databehandlare behandlar bara personuppgifter enligt våra instruktioner och i enlighet med lagstiftningens krav på databehandling.


Vi har ingått avtal om databehandling med våra databehandlare, vilket är vår garanti för att de följer tillämpliga regler för skydd av dina personuppgifter.

Dina rättigheter
Som registrerad har du ett antal rättigheter som vi måste säkerställa hela tiden. Du har rätt att begära följande:


• För att komma åt och korrigera / ändra dina personuppgifter
• Att ta bort personuppgifter


Dessutom har du rätt att protestera mot behandlingen av dina personuppgifter och du har rätt att lämna in ett klagomål till en dataskyddsmyndighet.


Om du inte längre vill att vi ska behandla dina personuppgifter eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter, kan du också skicka en begäran till vår e-postadress ks@primetimedenmark.dk.